Aasta kultuurisündmuse preemia annetatakse Tartu Maarja kiriku taastamiseks

Pressiteade 13.03.2015

18. veebruaril Tartu Kultuurikandja 2014 tseremoonial aasta kultuurisündmuse kategoorias võitjaks kuulutatud laulupeo „Enne ja nüüd” korraldajad on otsustanud aunimetusega kaasneva rahalise preemia (1800 €) annetada laulupeokiriku ehk Tartu Maarja kiriku taastamiseks. Annetust kasutatakse kiriku peatrepi remondiks, mis on ajaloolise hoone taastamistööde alguseks.

Viimase Tartu laulupeo kunstilise juhi Riho Leppoja sõnul on aeg, et laulupeod toetaksid I üldlaulupeoga seotud isikuid ja kohaliku vaimuelu edendajaid koondanud kirikut nagu kirik omal ajal toetas laulupidu. „Tartu Maarja kirik on laulupeokirik. Just selles kirikus toimus 1869. aastal esimese üldlaulupeo peaproov ja kirikutornist puhus pasunakoor peo avatuks. Tartu laulupeo „Enne ja nüüd” korraldajad tegid kirikuga koostööd juba eelmisel suvel, kui osa laulupeo piletite müügitulust kiriku taastamiseks annetati. Peaksime võtma eesmärgiks, et 2019. aastal saame koos laulupidude 150. juubeliga tähistada Maarja kiriku, mis on ühtlasi esimene eestlaste rajatud kirikuhoone Tartus, taasavamist, ” ütles Leppoja.

Linnaarhitekt Georg Geisti projekteeritud Tartu Maarja kirik pühitseti 1842. aastal kihelkonnakirikuks. Klassitsistlikus stiilis linna ja ümbruskonna külade eestlaste kodukirik, eesti laulupidude traditsiooni häll, I üldlaulupeo peakomisjoni esimehe praost Adalbert Hugo Willigerode kirik süttis 1941. aasta 12. juulil nõukogude vägede pommitamise tõttu, hiljem ehitati varemeis kirik ümber tollase Eesti Põllumajanduse Akadeemia võimlaks.

Aastast 2009 on kirik taas Maarja koguduse käes. Pühakoja renoveerimist ja vahendite kogumist korraldab 2003. aastal loodud SA Tartu Maarja Kirik, kelle poolt neli aastat tagasi välja kuulutatud ideekonkursi hoone taastamiseks ja põhiprojekti koostamiseks võitis büroo KOKO Arhitektid.

Joona Toivanen, Maarja kiriku koguduse õpetaja: „SA Tartu Maarja Kirik saab kirikuhoone lõpliku projekti valmis käesoleva aasta suvel, mis tähendab, et taastamistööde eelarve valmib sügiseks. Esimeses etapis ehk kohe rahaliste võimaluste tekkides taastatakse kiriku torn ja katus, päris esimese sammuna kiriku taastamisel on aga plaanis peatrepi remont, mis võetakse ette juba 2016. aastal.” Tartu linn on lubanud Pepleri 1a krundile rajatava lasteaia ehitamisega paralleelselt korrastada suurema osa kiriku ümbruse haljastusest ja kivisillutisest, peatrepi remont on nende ehitustöödega kooskõlastatud. „Oleme väga tänulikud Tiigi Seltsimajale toetuse ja kaasaelamise eest, mida kogesime juba laulupeo korraldamise ajal. On hea tunda, et Maarja kogudus ei ole üksinda seda ajalooliselt tähtsat hoonet taastamas, vaid on neid, kes toetava sõna või annetusega selle unistuse täitumisele kaasa aitavad. Tiigi Seltsimaja annetatud raha kasutame uue peatrepi ehitamiseks ning see töö ongi Tartu Maarja kiriku taastamise konkreetne algus,” ütles koguduse õpetaja.

Kiriku sihtasutuse nõukogusse kuuluv Tartu abilinnapea Tiia Teppan lisas: „Peo korraldajate otsus on kiiduväärt. Juba möödunud kevade algatus annetada igalt müüdud laulupeo piletilt osa kiriku taastamiseks, oli Tartu laulupeo põhikorraldaja Tiigi Seltsimaja poolt väga kena. Rõõm näitest, kuidas ka linnaelanikud saavad panustada eesmärgi saavutamisse, on suur. Linn on mitmel aastal oma eelarvest kiriku taastamisprojekti toetanud, loodame pühakoja kiirele renoveerimisele.”

Suvisemal ajal kasutatakse kirikut juba praegu ajutise kiriku- ja kontserdisaalina. Hoone seinad on säilinud, mis võimaldab kiriku välisilme endisel kujul taastamist, siselahenduse osas on koguduse soov mahutada säilinud osa sisse lisaks kaasaegse kogudusekeskuse tegevus- ja abiruumid.

Tartu Maarja kiriku taastamisprojekti ehk võidutöö „Noa” üks neljast autorist, Raivo Kotov, on ka üks Noore Arhitekti Preemia 2015 laureaatidest. Eelkõige on KOKO Arhitektid tuntust kogunud just keerukate hoonete rekonstrueerimisega. Arhitektuuribürood on kiidetud maitsekate teostuste ja julguse eest oma loomingu eest seista. Koostööpartneri valik annab lootust, et täitub koguduseliikmete unistus, et Tartu Maarja kirikust saab taas paljusid inimesi ja tegevusi koondav kihelkonnakirik ja kultuurikeskus.

Annetusi Tartu Maarja kiriku taastamiseks kogub SA Tartu Maarja Kirik (arvelduskonto nr EE132200221021269201).

Lisainfo:
Riho Leppoja
Tiigi Seltsimaja direktor, Tartu 2014. aasta laulupeo kunstiline juht
tel 513 8681

Joona Toivanen
Maarja koguduse õpetaja
tel 5626 0313

allikas: Tiigi Seltsimaja pressiteade