Tartu 2014. aasta laulupeo kunstilise juhi konkurss

Uudis 15.01.2013

“Laulupidu on Tartule äärmiselt oluline, selle juhi töös on nii missiooni kui ka väljakutset,” ütles Tartu linnapea Urmas Kruuse. “Loodame leida laulupeojuhi, kes teeks sellest sama võimsa ja meeldejääva peo, nagu toimus Tartus 2009. aastal.”

Laulupeo kunstiline juht peab looma tegusa ja professionaalse kunstilise toimkonna, tagamaks peo kõrgetasemelise ja headele tavadele vastava korralduse.

Tartu laulupeo kunstilisel juhil peab olema muusikaline kõrgharidus (soovitavalt muusikapedagoogika või koorijuhtimine) ning varasem töökogemus laulupeoprotsessis. Kunstiline juht saab valida laulupeo liigijuhid ja koostöös liigijuhiga liigidirigendid. Vajadusel kaasatakse kunstilisse toimkonda lavastaja, kunstnik, liikumisjuht ja muu kunstiline personal.

Kunstilise juhi kandidaadil tuleb koostada kirjalikus vormis peo ideekavand, mis sisaldab ülevaadet laulupeo ülesehitusest, esinejate kooslusest ja repertuaari valiku koostamise põhimõtetest. Soovitav on tuua repertuaari näiteid. Tartu laulupeo sisulisel ja vormilisel kirjeldamisel tuleb arvestada järgmist:

Tartu laulupidu toimub 7. juunil 2014 Tartu lauluväljakul.
Laulupeo eelkontsert toimub 6. juunil 2014.
Laulupeo korraldab Tartu linna asutus Tiigi Seltsimaja.
Laulupeol osalevad eri kooriliigid, puhkpilliorkestrid ja valikuliselt Tartu linna tantsurühmad.
Tartu laulupeole oodatakse esinejaid kõikjalt Eestist.
Tartu laululava mahutab maksimaalselt 7000 esinejat.
Kava koostamisel tuleb arvestada sidusust 4.-6. juulini 2014 Tallinnas toimuva XXVI üldlaulupeo repertuaariga.
Laulupeol ja peo eelkontserdil osaleb Vanemuise teatri sümfooniaorkester.

Konkursitööde hindamiseks moodustatakse komisjon, kuhu ei saa kuuluda konkursil osalejad.

Tartu laulupeo kunstilist personali tasustatakse vastavalt laulupeo eelarve võimalustele.

Kunstilise juhi kandidaatide ideekavand esitada märgusõnaga “Tartu laulupidu 2014″ Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonda aadressil Raekoja plats 12, 51004 Tartu hiljemalt 1. märtsil kell 17.00. Arvesse lähevad ka postiga saadetud tööd, mille ümbrikul on 1. märtsi 2013 postitempel. Konkursil osaleja CV ja kontaktandmed tuleb lisada eraldi suletud ümbrikus. Esitatav materjal peab olema vajadusel kättesaadav ka elektrooniliselt. Konkurssi mitte võitnute nimesid nende soovi korral ei avalikustata.

Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. märtsil 2013. Tartu laulupeo programm ja kava peavad valmima 1. augustiks 2013. Peole registreerimine algab 1. septembril ja kestab 31. oktoobrini 2013. aastal.

Konkursi tingimustega saab tutvuda aadressil:>http://www.tartu.ee/rahvakultuur/konkurss_laulupidu_2014.pdf

allikas: GoodNews

Tartu 2014. aasta laulupeo kunstilise juhi konkurss