Tartu Maarja kirik

tartu maarja kirikTartu Maarja kirik – laulupeokirik

Tartu Maarja kirikut võib nimetada laulupeokirikuks, sest just Maarja kirikus toimus 1869. aastal esimese üldlaulupeo peaproov ja kirikutornist puhus pasunakoor peo avatuks. Koguduse pastor Adalbert Hugo Willigerode (1818 – 1893), kes oli toona kohaliku vaimuelu edendaja, oli I üldlaulupeo peakomisjoni esimees.

Linnaarhitekt Georg Geisti projekteeritud Tartu Maarja kirik pühitseti 1842. aastal kihelkonnakirikuks ja oli esimene eestlaste rajatud kirikuhoone Tartus. Klassitsistlikus stiilis hoones sai kogudus tegutseda täpselt 99 ja pool aastat, kuni 12. juulil 1941. aastal kirik süütemürskudest tabatuna maha põles. Nõukogude perioodil leidis kodutu kogudus peavarju erinevates Tartu kirikutes, Maarja kirik aga ehitati ümber tollase Eesti Põllumajandusakadeemia võimlaks.

tartu maarja kirik ajaloosKuperjanovi ja Pepleri tänava nurgal asuv Maarja kirik tagastati kogudusele 2008. aastal ning kuna kogudusel on kindel nõu kirik taas pühakojana taastada, loodi 2010. aastal SA Tartu Maarja Kirik. Soovime, et taastatud kirikus oleks jäädvustatud kõik olulised hetked, mida auväärne koda koos oma rahvaga on kogenud ning Maarja kirik saaks taastatud rahu, armastuse ja hoolimise paigaks, kus toimub töö kogukonna heaks. Toimunud on projektikonkurss, valitud projekteerija ning valminud ka eskiisprojekt. Hetkel kogutakse annetusi ehitusprojekti eest tasumiseks, et siis etapiti taastamistöödega alustada.

Iga inimene saab olla kirikuehitaja. Laulupeo pileti ostuga oled annetanud 10 senti kiriku taastamise heaks. Vabatahtlikku annetust on võimalik teha ka ülekandega või laulupeo ürituste ajal SA Tartu Maarja Kirik korjanduskasti. Rohkem infot koguduse ajaloo, tänapäeva ja tulevikuplaanide kohta on võimalik leida Tartu Maarja koguduse kodulehelt http://tartumaarja.eelk.ee/ ning laulupeo ürituste ajal koguduse vabatahtlikelt.

Annetusi Tartu Maarja kiriku taastamiseks kogub SA Tartu Maarja Kirik.
Õpetaja 5
51003 Tartu
Arvelduskonto: EE13 220 022 102 126 9201

1. juunil kell 12.00 toimub Maarja kirikus Tartu laulupeo jumalateenistus. Teenistusel osalevad Haaslava meeskoor ja Väägvere Pasunakoor.